BÖR, Darmstadt'ta yapılan ‚Hava Kalitesinin Korunması Hukuku' ile ilgili Kongre vesilesiyle 3.12.1987 tarihinde kuruldu. Kuruluş inisyatifi, ‚Kamu Hukukunun' özel hayatın, iş hayatının ve kamunun her alanındaki büyüyen önemini vurgulama isteğinden kaynaklandı. Aynı zamanda Avrupa Birliği İç Pazarının meydan okumalarına karşı yeni ve milli sistemlerin ötesindeki işbirlikleri ile zamanında bir önlem alınmalıydı. İlk üyelerden birisi de ‚Avukatlar için Genel Çalışma Serbestisi'nin' angaje bir öncüsü ve savaşçısı olan tanınmış İstanbullu avukat Bay Hakkı Karamete idi. Birliğin hukuki merkezi önce Bonn oldu. 1996 da ise Berlin'e taşındı. Birlik, politik ve ekonomik olarak bağımsız olup resmen tanınmış bir dernektir.