Birlik ‚Kamu Hukuku' ile aşırı derecede ilgili bütün kişiler için bir forumdur. Üyeleri on Avrupa ülkesine mensup şimdilik ağırlıklı olarak hukukçulardır (Avukatlar, Hakimler, İdare mensupları, Doçentler ve Politikacılar). Bunun dışında, ihtisas konularındaki işbirliklerinden vazgeçilemez olan bir sıra bilirkişi de (mesela: İşletmeciler, Doktorlar, Kimyagerler ve Yeminli Muhasebeciler) BÖR'de dir. Almanyada Belediyeler de BÖR'e mensuptur. Statüye göre Mahkemelerin bölgelendirilmesine uygun olarak Şube Merkezleride kurulabilir.

 

Daha Kuruluş Statüsünde Almanya içinde Şube Merkezleri kurulmuştu. Ayrıca oradaki üyelere muhatap olan bir de Fransa ve İtalya şubeleri vardır. Merkez organ, senede bir toplanan Üye Genel Kuruludur. Genel Kurul üç seneliğine bir İdare Heyeti seçer. İdare Heyeti içinden de üç kişilik bir Başkanlık Heyeti seçilir. Bu Heyet Birliği dışarıya karşı temsil eder ve bir Genel Katip atar.

 

2001 senesinde toplantı organisazyonlarını konularına göre takip etmek üzere bir de konsey teşkil edilmiştir.