Arbeitsgemeinschaft im Staats-, Verwaltungs- und Europarecht
Centro Europeo de Estudios de Derecho Público (CED)

Centre d´étude de droit public, administratif et européen (CED)

 

centro europeo di studi di diritto pubblico (CED)

Vereniging voor juristen en specialisten

Amme Hukuku, İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku üzerine işbirliği kuruluşu

 

 

 

 

Bundesvereinigung Öffentliches Recht BOER

Birliğin Hedefleri

BÖR' ün en baştaki hedefi üyelerinin ve hukukla alakalı meslek sahiplerinin bilgilerini arttırma ve kalifikasyonunu geliştirmekdir. BÖR' ün hukuki alanlarda faaliyet gösteren diğer organizasyonlardan farkı bu konuda en kaliteli bir şekilde çalışabilmek için doğrudan Amme Hukuna odaklanmış olmasıdır. Amme Hukukunu kapsayan bütün konulara eğilmektedir. Örnek olarak Muhakeme Usulü Hukuku, Çevre Hukuku, İnşa Hukuku, Esnaf ve Sanatkarlar Hukuku, Harçlar Hukuku, Personel Hukuku, Yüksek Okul Hukuku, İhale Hukuku, Teşvik Hukuku, Avrupa Hava Kalitesinin Korunması Hukuku, Yabancılar Hukuku veya Seçme-Seçilme Hukuku sayılabilir.

Kanun koyma sürecinde ve hukuki platformdaki karar aşamasındaki farkedilir gelişmeler dikkata alındığında, diğerlerine göre daha büyük önemi olan güncel konuların öne çıkarılmasına özen gösterilmektedir. Toplantıların bir maksadıda, düzenlemelerin kendilerine ve onların uygulama ve denetlenmelerine yönelik sadeleştirme imkanlarını araştırmaktır.

BOER Bundesgeschäftsstelle, Berlin Friedrichstraße

Burada bir diğer dikkat edilmek istenen ise, gruplara bağlı kalmaksızın avukatların, hakimlerin idaredeki karar organlarının ve bilim adamlarının, konulara bağlı olarak birbirleri ile konuşmalarını sağlamaktır. Bu şekildeki bir fikir ve tecrübe alışverişi, çekince ve önyargıları kaldırmaya ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye yarayacaktır.

Bu bakımdan, bu toplantılar diğer kuruluşlarınkinden ayrılmaktadırlar. Orada genellikle ortaya çıkan, meslek gruplarının kendi kabuklarına çekilmesi, burada yoktur.

BÖR, istenirse İş çevrelerinden ve İdarelerden gelen kursiyerler için toplantılar tertipler ve gerekli öğretmenleri ve doçentleri organize eder, tıpkı 1990 dan beri Almanyanın Doğu Eyaletlerinde başarı ile uyguladığı gibi. BÖR, üyeleri vasıtası ile altyapının yeniden yapılandırılmasında mahalli idarelere önemli katkılarda bulunmuştur. Böyle bir şey başka memleketler içinde söz konusu olabilir.