Naar aanleiding van een studiedag over een milieurechtelijk onderwerp werd op 3 december 1987 de Bundesvereinigung Öffentliches Recht e.V.- Arbeitsgemeinschaft im Staats-, Verwaltungs- und Europarecht- (BÖR) opgericht. Evenals in Nederland lag hieraan ten grondslag dat het publiekrecht in Duitsland in toenemende mate aan betekenis won. Daarnaast begon het besef door te dringen dat niet langer alleen kennisname van nationaal bestuursrecht zaligmakend was. De toenemende vervlechting van de samenlevingen binnen Europa en het daarmee samenhangende verval van de grenzen noopten tot een internationale benadering.

 

De zetel van de vereniging bevond zich aanvankelijk in Bonn, op 5 oktober 1996 besloot de algemene ledenvergadering de zetel naar Berlijn te verplaatsen, hetgeen mede samenhangt met de toename van de maatschappelijke betekenis van de Duitse hoofdstad. De vereniging wordt door de Duitse overheid als van openbaar belang aangemerkt. In Nederland zou men de vereniging een stichting noemen.