Arbeitsgemeinschaft im Staats-, Verwaltungs- und Europarecht
Centro Europeo de Estudios de Derecho Público (CED)

Centre d´étude de droit public, administratif et européen (CED)

centro europeo di studi di diritto pubblico (CED)

Vereniging voor juristen en specialisten

Amme Hukuku, İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku üzerine işbirliği kuruluşu

 

 

 

 

Bundesvereinigung Öffentliches Recht BOERDOELSTELLINGEN

De werkzaamheden van de vereniging liggen voornamelijk op het terrein van (bij)scholing van de leden en geïnteresseerden De vereniging concentreert zich daarbij op het publiek recht of bestuursrecht en is daarom een soort specialistenvereniging zoals bijvoorbeeld in Nederland de VAR. Voorbeelden van de vakgebieden zijn: milieurecht, ruimtelijk ordeningsrecht, bouwrecht, gemeenterecht, provincierecht, onderwijsrecht, mededingingsrecht, (Europees) afvalstoffenrecht, vreemdelingenrecht en kiesrecht. Daarbij komen met name de actuele ontwikkelingen aan bod die voor de rechtsontwikkeling van belang zijn. Bij de cursussen speelt de toepassing in de praktijk een belangrijke rol. Vakgenoten kunnen daarbij hun ervaringen uitwisselen, maar ook is het voor ambtenaren, rechters en advocaten van belang ervaringen uit te wisselen en met elkaar in discussie te gaan en eventueel bestaande vooroordelen af te bouwen.. In Nederland (en Duitsland) is dat (nog) ongebruikelijk. De cursussen zijn, in vergelijking met cursussen in Nederland, goedkoop. De voertaal is afhankelijk van het cursusaanbod en de deelnemers. Erkenning van cursussen (opleidingspunten) door bijvoorbeeld de Nederlandse orde van Advocaten is mogelijk.

BOER Bundesgeschäftsstelle, Berlin Friedrichstraße
De vereniging wordt doorgaans aangeduid als "Bör", doch anders dan de naam doet vermoeden is de vereniging niet alleen een Duitse aangelegenheid. Een medeoprichter is bijvoorbeeld de enkele jaren geleden overleden Mr. Max Tripels.

 

De vereniging heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opleiding van Duitse juristen uit de voormalige DDR na de val van de muur in 1989.